Mu Cang Chai in the summer-Mùa hè ở Mù Cang Chải

Mu Cang Chai is a rural district of Yen Bai province. The popular attraction of Mu Cang Chai lies in its terraced rice fields, which draw a large number of both Vietnamese and foreign travelers. Mù Cang Chải là một huyện nông thôn của tỉnh Yên Bái. Sự hấp dẫn phổ biến của Mù Cang Chải nằm ở các thửa ruộng bậc thang, thu hút một số lượng lớn của cả khách Việt và khách nước ngoài.
There are three most beautiful times to take photos of breathtaking terrace rice field in Mu Cang Chai: at the beginning of the crop, in the middle of the crop with amazing green terrace rice field and around the harvest time with beautiful golden terrace rice field.

In June, when the first summer shower coming to the North of Vietnam, hill tribe people in Mu Cang Chai all come to their field for preparing the new crop of rice. As all the field in Mu Cang Chai are terraced rice field so they all need to supply water from the top terrace of the field, and water from there just keep coming from top to the bottom of the rice field, and local people call this “falling water reason”.

 

Có ba lần đẹp nhất để chụp hình các ruộng lúa bậc thang ở Mù Cang Chải: vào đầu vụ, giữa vụ lúa với cảnh đẹp xanh ngát của ruộng bậc thang và trong khoảng thời gian thu hoạch với ruộng lúa bậc thang vàng đẹp.

 

Trong tháng Sáu, khi ánh nắng đầu tiên của mùa hè đến miền Bắc Việt Nam, người dân tộc ở Mù Cang Chải tất cả đến với cánh đồng của mình để chuẩn bị cho vụ mùa mới gieo lúa. Như tất cả các cánh đồng ở Mù Cang Chải là ruộng bậc thang vì vậy tất cả họ cần phải lấy nước từ trên đỉnh của cánh đồng này, và nước từ đó chỉ chảy từ trên xuống dưới cùng của cánh đồng lúa, và người dân địa phương gọi đây là ” lý do nước rơi “.

In this season, you will see activities of people working on the field, from ploughing with water buffalo to replanting rice. Normally they work in groups with very beautiful and colorful clothes of hill tribe woman, and it can be very interesting for very good photo shooting on the field in this period.

The middle of the crop will be from June to mid-September. During this time, the whole tremendous terrace rice field in Mu Cang Chai will be covered by lovely and peaceful carpet of rice. You will not see much local activities on the field in this season, but the greenness of the rice field can be good compensation.

In the harvest time of the rice crops, travelers take the visit to Mu Cang Chai from late September to early October to see and take photographs of waves of terraced rice fields, as this is when the fields turn brilliant yellow and shine in their fullest beauty.

 

Trong mùa này, bạn sẽ thấy các hoạt động của những người làm việc trên các cánh đồng, từ cày với trâu nước để trồng lúa. Bình thường, họ làm việc theo nhóm với quần áo rất đẹp và đầy màu sắc của người phụ nữ của bộ lạc sống trên đồi, và nó có thể rất thú vị để có những tấm ảnh tốt trên cánh đồng trong giai đoạn này.

 

Giữa vụ sẽ là từ tháng sáu đến giữa tháng chín. Trong thời gian này, toàn bộ ruộng lúa bậc thang to lớn ở Mù Cang Chải sẽ được bao phủ bởi tấm thảm đáng yêu và hòa bình của lúa. Bạn sẽ không thấy các hoạt động địa phương nhiều ở cánh đồng này trong mùa này, nhưng màu xanh của ruộng lúa có thể được bù lại.

 

Trong thời gian thu hoạch của cây lúa, du khách đi thăm Mù Cang Chải từ cuối tháng chín đến đầu tháng mười để xem và chụp ảnh ruộng bậc thang lượn sóng trong gió vì đây là khi các cánh đồng rực rỡ màu vàng và tỏa sáng trong vẻ đẹp trọn vẹn nhất.

This is also the time when the fields become full of life as Mong ethnic minority farmers in their traditional attire harvest the ripe rice grains, and shoulder bags of the fruit home through mountains and hills as well as over swinging suspension bridges. It is normal to see ethnic minority mothers use cloth as a cradle to carry their infants on their back when they are harvesting paddy in the fields in the northwest of Vietnam. Children of the farmers run here and there in the fields, chatting with their parents and giggling in tune with the joy of their parents during the harvest season. Đây cũng là thời điểm các cánh đồng trở nên tràn đầy sức sống như người dân tộc thiểu số Mông trong trang phục truyền thống của họ thu hoạch những hạt lúa chín, và tay nải đầy trái chín băng qua những ngọn núi và đồi núi cũng như trên những chiếc cầu treo đong đưa. Rất bình thường để xem các bà mẹ dân tộc thiểu số sử dụng vải vóc làm một cái nôi để mang con nhỏ của họ trên lưng họ khi họ đang thu hoạch lúa trong các cánh đồng ở tây bắc của Việt Nam. Trẻ em của những người nông dân chạy lăng quăng trong các cánh đồng, trò chuyện với cha mẹ của chúng và cười khúc khích cùng niềm vui của cha mẹ trong mùa thu hoạch.

 

 

It is in late harvest season that visitors can distinguish the atmosphere of terraced fields in the rice harvest season and off the season. The real charm of yellow fields and the fields without paddy, and above all the type of soil and the attempts of the farmers to produce paddy, are most obvious at this time. Great time to collect beautiful pictures!

Let’s see the beauty of Mu Cang Chai terraced rice fields in June or the rice crop, which takes place from June to October.

 

Trong mùa thu hoạch trễ mà du khách có thể phân biệt được không khí của ruộng bậc thang trong mùa thu hoạch lúa và đã hết mùa. Sự quyến rũ thực sự của các cánh đồng vàng và các cánh đồng mà không có thóc, và trên tất cả các loại đất và nỗ lực của nông dân sản xuất lúa, là rõ ràng nhất vào lúc này. Thời gian tuyệt vời để thu thập hình ảnh đẹp!

 

Hãy nhìn vẻ đẹp của ruộng bậc thang Mù Cang Chải trong tháng sáu hoặc mùa lúa, diễn ra từ tháng sáu đến tháng mười.

Ngay he tren mien son cuoc Mu Cang Chai hinh anh 1

Ngay he tren mien son cuoc Mu Cang Chai hinh anh 2

Ngay he tren mien son cuoc Mu Cang Chai hinh anh 3

Ngay he tren mien son cuoc Mu Cang Chai hinh anh 4

Ngay he tren mien son cuoc Mu Cang Chai hinh anh 5

Ngay he tren mien son cuoc Mu Cang Chai hinh anh 6

Ngay he tren mien son cuoc Mu Cang Chai hinh anh 7

Ngay he tren mien son cuoc Mu Cang Chai hinh anh 8

Ngay he tren mien son cuoc Mu Cang Chai hinh anh 9

Ngay he tren mien son cuoc Mu Cang Chai hinh anh 10

Ngay he tren mien son cuoc Mu Cang Chai hinh anh 11

Ngay he tren mien son cuoc Mu Cang Chai hinh anh 13

Foreign visitors suggest 10 best sidewalk dishes in Hanoi-Du khách nước ngoài đề nghị 10 món ăn trên vỉa hè tốt nhất tại Hà Nội

Emily Petsko, a writer of Lonely Planet, said that besides Pho (Vietnamese noodle), bun cha (vermicelli with grilled chopped meat) and banh my (Vietnamese sandwiches), Hanoi also has many delicious street dishes for travelers who are courageous and have a strong stomach. Emily Petsko, một nhà văn của Lonely Planet, cho biết ngoài phở (Mì Việt Nam), bún chả (bún với thịt băm nướng) và bánh mỳ (bánh sandwich Việt Nam), Hà Nội cũng có nhiều món ăn đường phố ngon cho du khách, những người thích trải nghiệm và có một dạ dày chứa được nhiều thức ăn.

Khach Tay goi y 10 mon via he phai thu khi toi Ha Noi hinh anh 1

                                                                  Bun oc-Bún ốc
Forget chicken soup and grilled cheese – snail noodle soup is Hanoi’s classic comfort food. A standard bowl comes with rice noodles (bun), tofu, sometimes beef and crab meat, and a heaping plate of the greens that accompany most Vietnamese dishes. Key ingredients in the broth are tomatoes, wine vinegar, and pepper, giving it a nice kick. Quên súp gà và pho mát nướng – món bún ốc là thực phẩm cổ điển và tiện lợi để ăn ở Hà Nội. Một bát tiêu chuẩn đi kèm với bún, đậu phụ, đôi khi có cả thịt bò và thịt cua, và một đĩa rất nhiều rau mà đi kèm với nhiều món ăn Việt nhất. Thành phần chính trong nước dùng là cà chua, giấm rượu vang, và hạt tiêu, đem lại cho nó một sự thích thú tuyệt vời.

 

 

Khach Tay goi y 10 mon via he phai thu khi toi Ha Noi hinh anh 2

                                                          Bun bo Hue-Bún bò Huế
Another variant of the bun noodle family, bun bo Hue is a regional dish hailing from the ancient city of Hue in central Vietnam. But Hanoians can also cook up a mean bowl of these noodles, with pig knuckles, oxtail and pork, topped with a cube of congealed blood and broth that is somehow sweet, sour, and spicy all at once. The complexity of flavours prompted Anthony Bourdain to say it would be a ‘relationship-ender’ if he learned his significant other didn’t like the dish. Don’t fret if blood and pig feet aren’t your thing – you can request a bowl without it. Một biến thể của gia đình bún, bún bò Huế là một món ăn trong khu vực đến từ thành phố cổ Huế ở miền Trung Việt Nam. Nhưng người Hà Nội cũng có thể nấu một tô trung bình với món bún này, với những giò heo, đuôi bò và thịt lợn, phủ lên trên với một cục huyết và nước dùng mà ngọt, chua, cay và tất cả các vị. Sự phức tạp của hương vị đã nhắc Anthony Bourdain nói rằng nó sẽ là một ‘mối quan hệ Ender’ nếu ông học điều quan trọng này, nếu những người khác không thích món này. Đừng băn khoăn, huyết và giò heo không là món bạn yêu thích- bạn có thể yêu cầu một tô mà không có nó.

Khach Tay goi y 10 mon via he phai thu khi toi Ha Noi hinh anh 3

                                  Ha Noi-style barbecue-Món nướng kiểu Hà Nội

Grab a plastic basket and some tongs. A Hanoi barbecue street food stall is a little like a farmers market, but with more squid and cow udders. After choosing from the mystery meats (nothing is labelled), pull up a stool and get grilling on one of the mini burners that are placed at each table. Lấy một giỏ nhựa và một vài cái kẹp. Một gian hàng thực phẩm thịt nướng đường phố Hà Nội hơi giống như một cái chợ của người nông dân, nhưng với nhiều mực và vú bò. Sau khi lựa chọn từ các loại thịt bí ẩn (không có nhãn hiệu), để lên một chiếc ghế và được nướng trên một trong nhiều lò nướng nhỏ được đặt ở mỗi bàn.

 

 

Khach Tay goi y 10 mon via he phai thu khi toi Ha Noi hinh anh 4

                                                       Mien xao luon-Miến xào lươn
Like sliced pig-ear meat, eel is not an uncommon ingredient in Vietnamese salads. For the dish mien xao luon, crispy eel is mixed with stir-fried glass noodles, egg, and bean sprouts. Other options include mien tron (noodles tossed with eel, cucumber, and herbs) and chao luon (eel porridge). A display case out front is kept filled to the brim with dried eel, and with the constant foot traffic it’s easy to see why. Giống như thịt lợn tai thái lát, lươn không phải là một thành phần phổ biến trong món salad Việt. Đối với món miến xào lươn, lươn giòn được trộn với miến dong, trứng, và giá đỗ. Các tùy chọn khác bao gồm miến trộn (miến trộn với lươn, dưa chuột, và các loại rau thơm) và cháo lươn. Một dĩa miến bày ra phía trước được giữ đầy với lươn khô, và với người đi bộ liên tục qua, rất dễ dàng để có lý do tại sao.

 

 

Khach Tay goi y 10 mon via he phai thu khi toi Ha Noi hinh anh 5

Bánh xeo-Bánh xèo

Banh xeo part crepe, is part pancake and 100% delicious. The Hanoian version of the savoury rice-flour cake is filled with prawns and bean sprouts, served with assorted greens, cucumber, and sour mango or papaya. Scissors are often supplied to help diners cut up the crispy banh xeo, which can be rolled in rice paper along with other toppings. Most banh xeo places also serve nem lui, grilled pork sausages, which can be eaten in the same fashion. Bánh xèo là một phần nhân, phần bánh và 100% ngon. Các phiên bản của người Hà Nội gồm bánh bột gạo ngon được làm đầy với tôm và giá đậu, ăn kèm với các loại rau xanh, dưa chuột, xoài chua, đu đủ. Kéo thường được cung cấp để giúp thực khách cắt những miếng bánh giòn, có thể được cuộn trong bánh tráng cùng với các lớp phủ ở trên khác. Hầu hết các nơi phục vụ món bánh xèo cũng phục vụ nem lụi, xúc xích thịt lợn nướng, có thể ăn trong cùng một kiểu.

Khach Tay goi y 10 mon via he phai thu khi toi Ha Noi hinh anh 6

Banh da tron-Bánh da trơn

For a unique local food experience, head to 42C P Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem District. You’ll see a woman on the side of the street with a carrying pole and two baskets: one holds a steaming pot and the other is filled with raw ingredients. She carries this load to that spot every day, and mostly feeds hungry office workers during their lunch breaks. Her speciality is banh da tron: thick, flat noodles topped with sausage, fried fish cakes, tofu, peanuts and leafy vegetables. Thin glass noodles called mien are another option. Đối với một kinh nghiệm thực phẩm địa phương độc đáo, đầu đến 42c P Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm. Bạn sẽ nhìn thấy một người phụ nữ ở một phía bên đường với một đầu mang hai giỏ: một giỏ giữ một nồi hấp và giỏ kia được lấp đầy với các nguyên liệu thô. Cô mang cái này đến chỗ đó mỗi ngày, và chủ yếu là bán cho nhân viên văn phòng đói trong thời gian nghỉ để ăn trưa của họ. Đặc sản của cô là bánh da trơn: dày, bún phẳng phủ lên trên với xúc xích, chả cá chiên, đậu hũ, đậu phộng và các loại rau. Bún sợi mỏng gọi là miến là một lựa chọn khác

Khach Tay goi y 10 mon via he phai thu khi toi Ha Noi hinh anh 7

Ha cao and banh tom-Há cảo và bánh tôm

The ha cao chien is filled with mushroom, pork and red onion, while the banh tom is made from battered sweet potato and prawns. The side of fish sauce with slices of papaya is sweet and slightly spicy. Wash it down with a glass of iced soy milk. Các há cảo chiên được lấp đầy với nấm, thịt lợn và hành tây đỏ, trong khi bánh tôm được làm từ khoai lang đập và tôm. Pha nước mắm với những lát đu đủ thì ngọt và hơi cay. Để dễ tiêu uống thêm một ly sữa đậu nành đá.

 

Khach Tay goi y 10 mon via he phai thu khi toi Ha Noi hinh anh 8

Banh ghoi-Bánh ghối

For more fried goodies, head to Quan Goc Da at 52 P Ly Quoc Su near St Joseph’s Cathedral, where several women tend to a massive vat of frying oil. Pork, woodear mushrooms and vermicelli noodles are encased in a pillow-shaped pastry called banh ghoi, the most in-demand menu item. Other options include nem cua be (crab spring rolls), banh ran thit (glutinous rice balls filled with pork), and banh ran ngot (sweet glutinous rice balls). Đối với những thứ đồ chiên tốt hơn, hãy thẳng tới Quán Góc Đà 52 P Lý Quốc Sư gần Nhà thờ St Joseph, nơi có nhiều phụ nữ trông giữ một thùng lớn dầu ăn. Thịt lợn, nấm rơm và miến được bọc trong một chiếc gối hình bánh ngọt gọi là bánh ghối, món được gọi nhiều nhất trong thực đơn. Các lựa chọn khác bao gồm nem cua bể (Chả giò cua mùa xuân), bánh rán thịt (cơm nếp đầy thịt lợn), và bánh rán ngọt (cơm nếp ngọt).

 

 

Khach Tay goi y 10 mon via he phai thu khi toi Ha Noi hinh anh 9

My ga tan-Mỳ gà tần

My ga tan is one of Hanoi’s most intimidating dishes. But after getting past the shock of realising there’s a chicken head peering back at you from your soup, you’ll find the dish is hearty and fulfilling. Diners have two options: the ‘regular’ chicken, or a miniature (and slightly more expensive) chicken called a black-bone silky, named for its black skin. The chickens are stuffed into empty soda and beer cans with aromatic Chinese herbs. Next, the cans are placed over heat, allowing the meat to soak up the flavours while it simmers. Ramen noodles are added to the stew, and Vietnamese swear by the soup’s healing properties. Mỳ gà tần là một trong những món ăn đáng sợ ở Hà Nội. Nhưng sau khi vượt qua cú sốc và nhận ra có một cái đầu gà nhìn lại bạn của bạn từ tô súp của bạn, bạn sẽ tìm thấy các món ăn là rất sảng khoái và thỏa mãn. Thực khách có hai lựa chọn: gà ‘thường xuyên’, hoặc gà nhỏ (và hơi đắt) xương là một màu đen mượt, đặt tên vì da đen của nó. Những con gà được nhồi vào trong lon soda và bia lon với các loại rau thơm Trung Quốc. Tiếp theo, các hộp được đặt trên lửa, cho phép thịt để hấp thụ hương vị trong khi nó sắp sôi. Mì ramen được thêm vào các món hầm, và người Việt thề bởi đặc tính chữa bệnh của súp.

Che-Chè

Khach Tay goi y 10 mon via he phai thu khi toi Ha Noi hinh anh 10

To finish off with something sweet, try che, a sweet soup made from coconut cream and tapioca, available in many variations. On a Saturday afternoon, a che stall at 31 Dao Duy Tu in the Old Quarter buzzes with young people sipping lemon tea and spitting sunflower seeds. Some order che chuoi nuong, a sweet soup with tangy, caramelised banana and pink jelly. Others go for the popular che nep cam, made from rice and taro. Crushed ice is served on the side so that the level of sweetness can be adjusted to suit individual tastes. Để kết thúc với một cái gì đó ngọt ngào, hãy thử chè, một món súp ngọt làm từ kem dừa và sắn, có sẵn trong nhiều biến thể. Vào một buổi chiều thứ bảy, một gian hàng chè tại 31 Đào Duy Từ trong khu phố cổ xôn xao với những người trẻ nhấm nháp trà chanh và cắn hạt hướng dương. Một số loại chè như chè chuối nướng, một canh ngọt, thơm, chuối caramelised và thạch màu hồng. Những người khác đi để ăn chè nếp cẩm phổ biến, được làm từ gạo và khoai môn. Đá dăm được phục vụ trên mặt để mức độ ngọt có thể được điều chỉnh cho phù hợp với vị giác mỗi người.

 

 

Visit the ancient house of Van Duong Phu in Saigon-Thăm ngôi nhà cổ Văn Dương Phú ở Sài Gòn

Van Duong Phu is a masterpiece of architecture in HCM City, built by Mr. Vuong Hong Sen, a cultural researcher, an academic, and a famous collector of antiques. He also has a deep knowledge of southern Vietnam and has written many books about Saigon. Văn Dương Phú là một kiệt tác kiến trúc tại thành phố Hồ Chí Minh, được xây dựng bởi ông Vương Hồng Sến, một nhà nghiên cứu văn hóa, một học giả, và một nhà sưu tập đồ cổ nổi tiếng. Ông cũng có một kiến thức sâu sắc về miền nam Việt Nam và đã viết nhiều sách về Sài Gòn.
At the end of his life 20 years ago, he would have liked to dedicate his house as a museum in order to prevent the antiques from being stolen and introduce Saigon culture to visitors.

The house is located at 11 Nguyen Thien Thuat, Ward 14, Binh Thanh District. Twenty years after Vuong Hong Sen’s death, the ancient house has become a destination in HCM City.

 

Vào cuối cuộc đời mình cách đây 20 năm, ông đã thích để dành ngôi nhà của mình như là một bảo tàng để ngăn chặn những cổ vật bị đánh cắp và giới thiệu văn hóa Sài Gòn đến du khách.

 

Ngôi nhà tọa lạc tại 11 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 14, Quận Bình Thạnh. Hai mươi năm sau cái chết của Vương Hồng Sến, nhà cổ đã trở thành một điểm đến trong thành phố HCM.

The house was named Van Duong Phu by scholar Vuong Hong Sen because Van Duong is one of his pen-names. This is an ancient house with 5 rooms, 2 compartments, 15 m wide, 20 m deep, located on an area of 750 m2.

Mr. Vuong Hong Sen bought this ancient house from the suburbs of Phu Xuan – Nha Be area and rebuilt it near the Ba Chieu Market in 1952.

 

Ngôi nhà được đặt tên là Văn Dương Phú của học giả Vương Hồng Sển vì Văn Dương là một trong những bút danh của mình. Đây là một ngôi nhà cổ với 5 phòng, 2 ngăn, rộng 15 m, sâu 20 m, tọa lạc với diện tích 750 m2.

 

Ông Vương Hồng Sến đã mua ngôi nhà cổ này từ các vùng ngoại ô của khu vực Phú Xuân – Nhà Bè và xây dựng lại nó ở gần chợ Bà Chiểu vào năm 1952.

The scholar died in 1996. The house now has many photos of the late scholar.

 

Twenty years after his death, the house is still well maintained with big pillars and elaborately carved patterns.

 

Reporters from the Times, Newsweek and many prestigious newspapers have visited here to write about this house and its value.

Currently Mr. Vuong Hong Sen’s grandson is living in this old house.

 

Học giả đã qua đời vào năm 1996. Ngôi nhà hiện nay có rất nhiều hình ảnh của cố học giả.

 

Hai mươi năm sau cái chết của ông, ngôi nhà vẫn được duy tu tốt với các trụ cột lớn và các mẫu trang trí tỉ mỉ.

 

Các phóng viên từ các tờ báo Times, Newsweek và nhiều tờ báo uy tín đã tham quan ở đây để viết về ngôi nhà này và giá trị của nó.

 

Hiện nay cháu trai của ông Vương Hồng Sến đang sống trong căn nhà cổ này.

Vuong Hong Sen (1902-1996) is a famous cultural researcher, scholar, and antique collector, who is highly respected among historians and archaeologists in Vietnam. He donated the house and his antique collection to the state, with 849 artifacts, and hoped to establish a museum bearing his name.

In August 2003, the HCM City People’s Committee recognized the house as an “architectural monument” of the city.

 

Vương Hồng Sến (1902-1996) là một nhà nghiên cứu văn hóa, học giả và nhà sưu tập đồ cổ nổi tiếng, người rất được tôn trọng bởi nhiều trong các nhà sử học và khảo cổ học Việt Nam. Ngài đã tặng nhà và bộ sưu tập đồ cổ của mình cho đất nước, với 849 hiện vật, và hy vọng sẽ thiết lập một bảo tàng mang tên ông.

 

Vào tháng Tám năm 2003, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công nhận ngôi nhà là một “tượng đài kiến trúc” của thành phố.

Nha co di san Van Duong phu o Sai Gon hinh anh 1

Nha co di san Van Duong phu o Sai Gon hinh anh 2

Nha co di san Van Duong phu o Sai Gon hinh anh 3

Nha co di san Van Duong phu o Sai Gon hinh anh 4

Nha co di san Van Duong phu o Sai Gon hinh anh 5

Nha co di san Van Duong phu o Sai Gon hinh anh 6

Nha co di san Van Duong phu o Sai Gon hinh anh 7

Nha co di san Van Duong phu o Sai Gon hinh anh 11

Nha co di san Van Duong phu o Sai Gon hinh anh 12

 

Where to find ice cream with a twist in Hanoi?-Nơi nào để tìm thấy kem xoắn ở Hà Nội?

You want an ice cream for baking days? Let’s go with us and we will ensure that you not only get your ice cream but you will also “scream” for the strange and delicious ones which have presented themselves in Hanoi’s Old Quarter.

 

Bạn muốn một cây kem cho một ngày nóng như trong lò nướng? Hãy đi với chúng tôi và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bạn không chỉ có được que kem của bạn, nhưng bạn cũng sẽ “la lên” vì những que kem khác lạ và tuyệt ngon đã thể hiện bởi chính những que kem trong khu phố cổ của Hà Nội.
1. “Fish” ice cream

Don’t worry, it tastes nothing like fish. The name just comes from its appearance.

The ice cream is held in a fish-shaped waffle cake, so Hanoiains call it fish ice cream.

It not only attracts people with its curious appearance, but also grabs them with the strange combination of yogurt and chocolate. It comes covered with peanuts or almonds.

 

1. Kem “cá”

Đừng lo lắng, nó chẳng có mùi vị gì giống cá. Cái tên đến từ vẻ bề ngoài của nó.

 

Kem được tổ chức trong một chiếc bánh quế hình con cá, vì vậy người Hà Nội gọi nó là kem cá.

 

Nó không chỉ hấp dẫn người dân với vẻ bề ngoài kỳ lạ của nó, nhưng cũng cuốn hút họ với sự kết hợp kỳ lạ của sữa chua và sô cô la. Phủ lên trên que kem là đậu phộng hoặc hạnh nhân.

where-to-find-ice-cream-with-a-twist-in-hanoi

To make it more special, a skewer of fruit is plugged into the ice cream.

If yogurt is not to your taste, you can choose to replace it with other flavors, such as green tea.

 

Cost about VND60,000 (nearly $3)

 

Tip: You can find the ice cream at Aboong Cafe, Dao Duy Tu, Hanoi

 

Để làm cho nó đặc biệt hơn, một xiên trái cây được cắm vào que kem.

Nếu hương sữa chua không là hương vị yêu thích của bạn, bạn có thể thay thế bằng hương vị khác, chẳng hạn như trà xanh.

 

Giá tiền khoảng 60.000 đồng (khoảng 3 đô)

Mẹo: Bạn có thể tìm mua kem tại cà phê Aboong, Đào Duy Từ, Hà Nội

2. Milo ice cream

For those who are a fan of the Milo drink – chocolate and malt powder – this cheap ice cream will definitely satisfy you for only VND8,000 (nearly $0,5).

The ice cream has a thick layer of chocolate on top and a strong taste of cacao.

 

2. Kem Milo

Đối với những ai là người hâm mộ của sữa Milo-bột sô cô la và mạch nha- kem giá rẻ này chắc chắn sẽ làm hài lòng bạn chỉ 8.000 đồng (gần 0,5 đô).

 

Kem có một lớp dày sô cô la trên đỉnh đầu và một hương vị mạnh mẽ của cacao.

where-to-find-ice-cream-with-a-twist-in-hanoi-1

Tip: You can find this one at 60 Hang Hom, 41 Hang Manh and 448 De La Thanh.

 

Mẹo: Bạn có thể tìm thấy loại kem này tại 60 Hàng Hòm, 41 Hàng Mành và 448 Đê La Thành.
3. “Too-long” ice cream  3. Kem rất dài

 

This Japanese ice cream comes in three flavors: vanilla, green tea and chocolate.

You can choose two different flavorings in one ice cream.

This “long” ice cream only costs VND20,000 ($1).

Tip: You can find this one at Patice, 42C Ly Thuong Kiet, Hanoi.

 

Loại kem Nhật Bản này có ba hương vị: vani, trà xanh và sô cô la.

 

Bạn có thể chọn hai hương vị khác nhau trong một que kem.

Loại kem ” siêu dài” này chỉ có tốn 20.000 đồng (1 đô).

Mẹo: Bạn có thể tìm mua loại kem này ở Patice, 42c Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

where-to-find-ice-cream-with-a-twist-in-hanoi-2

Why we chose to move to Hanoi-Tại sao chúng tôi chọn đi đến Hà Nội

Gaspard, a French digital nomad, shares why he and his girlfriend chose to leave Bangkok for Hanoi.

So we’ve left Thailand for our life in Bangkok. It was easy. Everything we own fits in two backpacks so it was just a matter of booking tickets, packing and getting a taxi to the airport. Leaving was easy, but it took us some time to decide where we wanted to go. Asia is big, and so we had a lot of options.

 

Gaspard, một nhiếp ảnh gia kỹ thuật số, người du mục Pháp, chia sẻ lý do tại sao anh và bạn gái của mình đã chọn rời Bangkok đến Hà Nội.

 

Vì vậy, chúng tôi đã rời Thái Lan cho cuộc sống của chúng tôi ở Bangkok. Nó thì dễ dàng. Tất cả mọi thứ chúng tôi có vừa đủ trong hai ba lô nên chỉ còn vấn đề đặt vé, đóng gói và gọi xe taxi đến sân bay. Rời thì dễ dàng, nhưng chúng tôi phải mất thời gian để quyết định nơi chúng tôi muốn đi. Châu Á khá lớn, và vì vậy chúng tôi đã có rất nhiều lựa chọn.

We wanted to find a place that would match all our needs and expectations, the perfect destination for my digital nomad lifestyle and a good start for Kristina’s new (temporary) teaching career.

Hanoi attracted us… From the start it felt like it was pulling us in like a magnet, the perfect logical next step in our journey, but we also had to think of cost of living, safety, surrounding areas, visas – even if in the end it was more about our feelings and choosing a place that felt right for us.

 

Chúng tôi muốn tìm một nơi mà sẽ có tất cả các nhu cầu và mong đợi của chúng tôi, các điểm đến hoàn hảo cho lối sống du mục kỹ thuật số của tôi và một khởi đầu tốt (tạm thời) cho sự nghiệp giảng dạy mới của Kristina.

 

Hà Nội thu hút chúng tôi … Từ khi bắt đầu có cảm giác như nó đang hút chúng tôi giống như một nam châm, bước tiếp theo hoàn hảo và hợp lí trong cuộc hành trình của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng phải nghĩ về chi phí sinh hoạt, an toàn, khu vực xung quanh, thị thực – thậm chí kết thúc nó đã được thêm về cảm xúc và chọn một nơi mà phù hợp cho chúng tôi.

why-we-chose-to-move-to-hanoi

Visa rules – or the lack of them…

I’m really looking forward to the day when Asian countries will issue a special digital nomad visa. I’m sure it will happen… it should. We’re not taking anyone’s job and we’re injecting money into the local economy. And honestly I’ll be more than happy to pay for an expensive visa if I could stay in a country without having to worry about my status every three months. And taxes! I’ll be more than happy to pay taxes!

But well, we’re not there yet, for now I’m stuck with tourist visas, extensions, and visa runs.

 

Quy định cấp visa – hoặc là một sự thiếu sót…

Tôi thực sự mong đến ngày khi các nước châu Á sẽ cấp visa du mục kỹ thuật số đặc biệt. Tôi chắc chắn rằng nó sẽ xảy ra … nó nên. Chúng tôi không tham gia công việc của bất kỳ ai và chúng tôi đang tiêu tiền vào nền kinh tế địa phương. Và thật sự tôi sẽ được hạnh phúc hơn để trả tiền cho một visa đắt nếu tôi có thể ở một đất nước mà không cần phải lo lắng về tình trạng thiếu visa của tôi mỗi ba tháng. Và thuế! Tôi sẽ được hạnh phúc hơn để trả tiền thuế!

 

Nhưng, chúng tôi chưa có ở đấy, bây giờ tôi đang mắc kẹt với visa du lịch, mở rộng, và chạy visa.

A few years ago Thailand was the best place for digital nomads. In the early 2000s, staying in the country was ridiculously easy. Ten visa runs in a row without officials asking any questions; I had passports filled with Thai stamps. Nowadays the situation has changed, Thailand is not so happy with long-term visitors and it’s getting harder and harder to stay in the country. And that’s why we had to leave Bangkok after three great months in the city. That’s why we chose Vietnam.

On paper the Vietnamese rules are not so different. You enter on a tourist visa and you should leave before it expires. Or you can extend it… again, and again, and again! That’s the difference. As long as you’re showing the money, you can stay. And there is virtually no limit to this.

I’m sure it won’t last forever. But for now Vietnam is the best option if you’re looking for a place to settle down in Southeast Asia.

 

Một vài năm trước Thái Lan là nơi tốt nhất cho dân du mục kỹ thuật số. Trong những năm 2000, việc ở trong nước là cực kỳ dễ dàng. Mười visa chạy trong một hàng mà không quan chức nào hỏi bất kỳ câu hỏi nào; Tôi đã có hộ chiếu đầy tem Thái. Ngày nay tình hình đã thay đổi, Thái Lan không phải là quá dễ dãi với du khách lâu dài và khó khăn hơn để ở lại trong nước. Và đó là lý do tại sao chúng tôi phải rời Bangkok sau ba tháng tuyệt vời trong thành phố. Đó là lý do tại sao chúng tôi chọn Việt Nam.

 

Trên giấy tờ quy định Việt Nam không quá khác biệt. Bạn nhập vào một thị thực du lịch và bạn nên để lại trước khi nó hết hạn. Hoặc bạn có thể mở rộng nó … một lần nữa, và một lần nữa, và một lần nữa! Đó là sự khác biệt. Miễn là bạn cho họ thấy tiền, bạn có thể ở lại. Và hầu như không có giới hạn cho việc này.

 

Tôi chắc chắn nó sẽ không kéo dài mãi mãi. Nhưng hiện nay Việt Nam là lựa chọn tốt nhất nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để định cư tại khu vực Đông Nam Á.

why-we-chose-to-move-to-hanoi-1

The food

As much as I like Thai food, I have to admit that Vietnamese food is better.

Yes, in Thailand you can go to pretty much any restaurant and you’ll be sure to get great food. That doesn’t work in Vietnam. Here, you have to be a bit more careful if you want to avoid getting a bad meal or spending a long night in the bathroom.

But when Vietnamese food is good… it’s really good!

Vietnam’s history is an endless war against invaders. The Vietnamese spent centuries fighting for their borders. They suffered many invasions, and that’s why the country is painted with so many different cultural influences. This is something that you can feel just by walking in the streets –as you pass a Chinese temple or a French colonial building. But it’s also prominent in the food. Let’s look at the ‘banh mi‘ for example, a mix of French, Chinese, and local influence for what is now a world famous delicacy. Three countries teaming up just for a sandwich!

 

Thức ăn

Tôi càng thích món ăn Thái, tôi càng phải thừa nhận rằng thực phẩm Việt tốt hơn.

 

Vâng, ở Thái Lan, bạn có thể đi đến khá nhiều nhà hàng và bạn phải chắc chắn để có được món ăn tuyệt vời. Điều đó không có tại Việt Nam. Ở đây, bạn phải cẩn thận hơn một chút nếu bạn muốn tránh một bữa ăn xấu hay dành cả đêm trong phòng tắm.

 

Nhưng khi thức ăn Việt tốt … nó thực sự tốt!

 

Lịch sử của Việt Nam là một cuộc chiến bất tận chống lại quân xâm lược. Người Việt Nam đã trải qua nhiều thế kỷ đấu tranh vì biên giới của họ. Họ phải chịu nhiều cuộc xâm lược, và đó là lý do tại sao đất nước hiện lên với rất nhiều ảnh hưởng văn hoá khác nhau. Đây chỉ là một cái gì đó mà bạn có thể cảm thấy bằng cách đi bộ trên đường phố -Như bạn vượt qua một ngôi chùa Trung Quốc hay một tòa nhà thuộc địa Pháp. Nhưng nó cũng nổi bật trong thực phẩm. Hãy nhìn vào ví dụ ‘bánh mì’, một kết hợp của Pháp, Trung Quốc, và ảnh hưởng của địa phương hiện nay là một món ăn nổi tiếng thế giới. Ba nước hợp tác vì một bánh sandwich!

The variety in Vietnamese food is amazing, and some dishes are so perfect, so delicate, that they wouldn’t look out of place in a three-star restaurant. A plate of White Roses is as good as it is beautiful. The first time you try ‘banh xeo‘… you won’t want to eat anything else ever again… the list of Vietnamese specialties is endless and they all deserve a taste.

 

Tip: If you’re on a trip from north to south, or south to north, many people will tell you to skip Hue, but be sure to spend a few days in the city as it is the food capital of Vietnam… trust me, do it for your stomach!

 

Sự đa dạng trong thực phẩm Việt rất tuyệt vời, và một số món ăn rất hoàn hảo, rất tinh tế, rằng họ sẽ không nhìn ra khỏi vị trí trong một nhà hàng ba sao. Một cái đĩa của White Roses rất là đẹp. Lần đầu tiên bạn thử ‘bánh xèo’ … bạn sẽ không muốn ăn bất cứ thứ gì trở lại … danh sách các đặc sản Việt Nam là vô tận và tất cả đều xứng đáng có một hương vị riêng.

 

Mẹo: Nếu bạn đang ở trên một chuyến đi từ bắc vào nam, hoặc nam đến bắc, nhiều người sẽ khuyên bạn bỏ qua Huế, nhưng chắc chắn hãy dành một vài ngày trong thành phố vì nó là thủ đô thực phẩm của Việt Nam … tin tưởng tôi, cho dạ dày của bạn!

why-we-chose-to-move-to-hanoi-2

The cost of living

It took us 24 hours to find an apartment in the center of Hanoi: 70m2, hard wood floor, big balcony, flat screen TV, king size bed, laundry, ironing, and cleaning twice a week for the price of a dirty shoe box in Paris, for which I would have needed to show bank statements and tax forms and beg the landlord to let me live in his expensive rat hole for $500 a month (we’re actually on the expensive side), if we were here to save money we could have gone for something much cheaper.

So yes Hanoi is cheap. It’s not why we chose to live here. I don’t like the idea of staying in a country just because it’s cheap, but it sure does help.

 

Chi phí sinh hoạt

Chúng tôi đã mất 24 giờ để tìm một căn hộ ở trung tâm của Hà Nội: 70m2, sàn gỗ cứng, ban công lớn, TV màn hình phẳng, giường cỡ khủng, dịch vụ giặt, ủi, và làm sạch hai lần một tuần với mức giá của một hộp giày bẩn trong Paris, mà tôi sẽ cần để báo cáo ngân hàng và các hình thức thuế và xin chủ nhà cho tôi sống trong lỗ chuột đắt tiền của mình cho 500 $ một tháng (chúng tôi đang thực sự ở bên đắt tiền), nếu chúng ta ở đây để tiết kiệm tiền chúng ta có thể đi vì một cái gì đó rẻ hơn nhiều.

 

Vì vậy, Hà Nội giá rất rẻ. Đó không phải là lý do tại sao chúng tôi đã chọn sống ở đây. Tôi không thích những ý tưởng ở một đất nước chỉ vì nó rẻ, nhưng nó chắc chắn không giúp đỡ.

When you live in a place like Hanoi you realize how much of your daily worries are coming from money (or the lack of it). Even when you have a good salary, money is always there, in the corner of your mind, bothering you. But here, suddenly this annoying thought disappears. You go shopping and you don’t need to count. You plan a trip for the weekend without having to look at your bank account. You don’t need to worry about money and so you can focus on what really matters.

Of course, then there is something else you think about: Not worrying about money in a country where so many people are struggling to make a living… It’s a weird and uncomfortable idea and quite frankly I don’t know how to deal with it yet.

 

Khi bạn sống ở một nơi như Hà Nội, bạn sẽ nhận ra bao nhiêu nỗi lo lắng hàng ngày của bạn đến từ tiền (hay là sự thiếu nó). Ngay cả khi bạn có một mức lương tốt, tiền bạc luôn luôn ở đó, trong một góc tâm trí của bạn, làm phiền bạn. Nhưng ở đây, đột nhiên cái suy nghĩ này gây phiền nhiễu biến mất. Bạn đi mua sắm và bạn không cần phải đếm. Bạn có kế hoạch một chuyến đi nghỉ cuối tuần mà không cần phải nhìn vào tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn không cần phải lo lắng về tiền bạc và vì vậy bạn có thể tập trung vào những gì thực sự quan trọng.

 

Tất nhiên, sau đó có cái gì đó khác mà bạn nghĩ về: Không lo lắng về tiền bạc trong một đất nước mà rất nhiều người đang phải vật lộn để kiếm sống … Đó là một ý tưởng kỳ lạ và khó chịu và khá thẳng thắn là tôi chưa biết làm thế nào để đối phó với nó.

The job opportunities

For me it’s easy, I can work anywhere. A socket to plug in my computer, to charge my camera, is all I need. Maybe a beer or two if I want to write something. That’s easy to find.

But I’m not traveling alone and when we decided to settle somewhere, last Christmas, one of the first concerns was for Kristina to find a job. We’re both diving instructors and this is the kind of certification that can get you a job in no time. So that was an option; except that I had more than my share of tropical islands, living in bungalows and spending my days in board shorts. Sure it sounds awesome (even writing it), but the diving instructor routine is far, far away from real life. And we wanted something real.

So the other obvious option was teaching English. It’s a no brainer, really. One month of training and you can find a job pretty much anywhere in Asia. And if, like Kristina, you’re a native speaker, you hold a degree (or several) and a CELTA certification, then you’re looking at some of the highest paid jobs in the field. You’re looking at a salary that will get you a pretty comfortable life in Bangkok, Hanoi, Saigon or Siem Reap. We chose Hanoi. For now.

 

Cơ hội việc làm

Với tôi thì dễ dàng, tôi có thể làm việc ở bất cứ đâu. Một ổ cắm để cắm vào máy tính của tôi, để sạc máy ảnh của tôi, là tất cả những gì tôi cần. Có thể là một hoặc hai lon bia nếu tôi muốn viết một cái gì đó. Rất dễ dàng để tìm.

 

Nhưng tôi không đi du lịch một mình và khi chúng tôi quyết định định cư ở nơi nào đó, kỳ Giáng sinh vừa rồi, một trong những mối quan tâm đầu tiên, Kristina, tìm một công việc. Chúng tôi, cả hai đều là giáo viên hướng dẫn lặn và đây là loại chứng nhận mà có thể giúp bạn có được một công việc trong thời gian không có việc ở hiện tại. Vì vậy, đó là một lựa chọn; ngoại trừ việc tôi đã có chia sẻ nhiều hơn của tôi về hòn đảo nhiệt đới, sống trong ngôi nhà gỗ và chi tiêu ngày của tôi trong tiền cơm tháng. Chắc chắn là rất tuyệt vời (thậm chí là khi viết về nó), nhưng thường lệ hướng dẫn lặn là xa, xa khỏi cuộc sống thực. Và chúng tôi muốn một cái gì đó thực sự.

 

Vì vậy, lựa chọn rõ ràng khác là dạy tiếng Anh. Không cần đến trí tuệ, thực sự. Một tháng đào tạo và bạn có thể tìm thấy một công việc khá nhiều bất cứ nơi nào ở châu Á. Và nếu, như Kristina, bạn là một người bản ngữ, bạn có bằng (hoặc một số) và một chứng chỉ CELTA, sau đó bạn xem xét một số các công việc trả lương cao nhất trong lĩnh vực này. Bạn đang tìm kiếm một mức lương mà sẽ giúp bạn có một cuộc sống khá thoải mái tại Bangkok, Hà Nội, Sài Gòn hoặc Siem Riệp. Chúng tôi chọn Hà Nội. Vì lúc bấy giờ.

why-we-chose-to-move-to-hanoi-3

The beautiful mess

Some people like things to be clean; they want to live in a quiet and peaceful area… I don’t. I like broken stuff; I like messy streets, busy intersections and crowded sidewalks. I like places that need some time for you to get used to. Places that need to be tamed.

The streets of Hanoi are a beautiful combination of chaotic coordination and noise. It’s a really messy ballet, a strange dance. It’s not without logic, but it takes some time to get used to the rhythm, to the tempo of the streets. You need to count your steps, to synchronize yourself with the flow of the cars and the motorbikes, so you can cross the street without getting killed.

But when you finally get used to it… what a wonderful mess! People cooking on the sidewalks, improvised hair salons on the corner of a street, old folks practicing Tai Chi by the lake. The wind smells like motor grease, oil, coffee, fruit and incense, and the streets never grow quiet.

 

You can’t get bored in a city like Hanoi, it just keeps surprising you.

 

Một sự bừa bộn đẹp

Một số người thích những thứ được sạch sẽ; họ muốn sống trong một khu vực yên tĩnh và thanh bình … Tôi thì không. Tôi thích những thứ bị phá vỡ; Tôi thích đường phố lộn xộn, nút giao thông bận rộn và vỉa hè đông đúc. Tôi thích những nơi mà cần thời gian để bạn làm quen. Địa điểm cần được thuần hóa.

 

Các đường phố của Hà Nội là một sự kết hợp tuyệt đẹp của sự phối hợp hỗn loạn và tiếng ồn. Đó là một vở ba-lê thực sự lộn xộn, một điệu nhảy lạ. Đó là không phải không có lý, nhưng phải mất một thời gian để làm quen với nhịp điệu, với tiến độ của các đường phố. Bạn cần phải đếm bước chân của bạn, để đồng bộ hóa chính mình với dòng chảy của những chiếc xe và xe máy, vì vậy bạn có thể băng qua đường mà không bị thương.

 

Nhưng cuối cùng khi bạn đã làm quen với nó … những gì một mớ hỗn độn tuyệt vời! Những người nấu ăn trên vỉa hè, tiệm tóc trên một góc phố, những người già tập Tai Chi của hồ. Gió có mùi giống như mỡ động cơ, dầu, cà phê, trái cây và hương, và các đường phố không bao giờ ngừng yên tĩnh.

 

Bạn không thể chán ở thành phố như Hà Nội, nó chỉ làm bạn ngạc nhiên.

why-we-chose-to-move-to-hanoi-4

why-we-chose-to-move-to-hanoi-5

And for family reasons…

OK, this last one is a bit personal. But I have to add it.

 

My dad joined the French army when he was 19, in 1947. Three years later he was sent to Vietnam with the colonial infantry. I’m not here to talk about the war or the period that came just before. We probably had nothing to do in Vietnam, but that’s not something I want to discuss now.

 

My grandfather cherished his time in this country, he enjoyed being in the army and he would have probably made a long career in the colonial infantry if he didn’t fall in love with a young girl back in France. He couldn’t stay in Vietnam; he had to go back home to marry my grandmother.

 

After that, he never really made anything of his life. He was not good at making choices for himself, that’s probably why he loved the army so much.

 

He lived an empty life and the memories of his time in Vietnam chased him all the way to his deathbed. As he was dying, all he could think about were the streets of Hanoi. As he held my mom’s hand, he kept asking her to tell him about the city, about the food and the smells in the streets.

Và vì lý do gia đình …

OK, lí do cuối cùng này có một chút cá nhân. Nhưng tôi phải thêm nó.

 

Bố tôi gia nhập quân đội Pháp khi ông 19 tuổi, vào năm 1947. Ba năm sau, ông được cử sang Việt Nam với bộ binh thuộc địa. Tôi không nói về cuộc chiến hay thời gian ở đây mà chỉ đến trước. Chúng ta có lẽ không có gì để làm ở Việt Nam, nhưng đó không phải là một cái gì đó tôi muốn thảo luận bây giờ.

 

Ông tôi ấp ủ thời gian của mình ở đất nước này, ông rất thích được ở trong quân đội và ông sẽ có thể có một sự nghiệp lâu dài trong bộ binh thuộc địa nếu ông không rơi vào tình yêu với một cô gái trẻ ở Pháp. Ông không thể ở lại Việt Nam; ông đã phải trở về nhà để cưới bà tôi.

 

Sau đó, ông không bao giờ thực sự làm bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình. Ông đã không được tốt  để quyết định sự lựa chọn cho chính mình, có lẽ đó là lý do tại sao ông yêu quân đội rất nhiều.

 

Ông sống một cuộc sống trống rỗng và những kỷ niệm của thời gian của mình tại Việt Nam đuổi theo anh tất cả các con đường đến lúc lâm chung. Khi ông sắp chết, tất cả tâm trí ông có thể nghĩ tới là các đường phố của Hà Nội. Khi ông nắm lấy bàn tay của mẹ tôi, ông liên tục hỏi cô ta nói với anh ấy về thành phố, về thực phẩm và các mùi hương trên đường phố.

why-we-chose-to-move-to-hanoi-6

My grandfather left Vietnam to start a family. He left his dreams and a life of adventure so he could raise my mom. I wouldn’t exist if he chose differently.

I think about this every time I walk the streets of this city. As I turn around the lake, I wonder “Was he here…?” Being in Hanoi is a way for me to do what my grandfather didn’t do. I know he would have loved that. It’s my way of saying thank you…

 

Ông tôi rời Việt Nam để bắt đầu một gia đình. Ông để lại giấc mơ của mình và một cuộc sống phiêu lưu để có thể trông thấy mẹ tôi. Tôi sẽ không tồn tại nếu ông đã chọn cách khác.

 

Tôi nghĩ về điều này mỗi khi tôi đi bộ trên đường phố của thành phố này. Khi tôi quay xung quanh hồ, tôi tự hỏi “Có phải anh ở đây …?” Có mặt ở Hà Nội là một cách để tôi làm những gì ông tôi đã không làm. Tôi biết ông ấy đã có thể yêu mà. Đó là cách của tôi nói lời cảm ơn…

why-we-chose-to-move-to-hanoi-7

A taste of ethnic culture at northern Vietnam festival-Một trải nghiệm văn hóa dân tộc Việt Nam tại lễ hội miền Bắc

A taste of ethnic culture at northern Vietnam festival

The men from the Dao ethnic minority people in Mau Son area in a festival. Những người đàn ông thuộc dân tộc Dao ở khu vực Mẫu Sơn trong một lễ hội.
The one-day festival was held in Lang Son Province, home to Tay, Dao and Nung ethnic minorities.

Lang Son’s Department of Culture, Sports and Tourism held its Mau Son Summer Tourism Festival in Loc Binh District on July 9, attracting thousands of people and tourists, the Vietnam News Agency reported on Saturday.

Mau Son is a popular mountain in the province. Located some 30 km north-east of Lang Son City, the mountain boasts a pristine landscape, pure air and cool weather all year round. Tourists often flock to the mountain to enjoy its beautiful streams and waterfalls as well as experience snow in winter, which is rare in Vietnam.
The area is well-known for its specialties, such as peaches, Tuyet Son tea, wine and rare cockerels with six spurs. The Tay, Dao and Nung ethnic minorities live there.

 

Các lễ hội diễn ra trong một ngày đã được tổ chức ở tỉnh Lạng Sơn, nơi có đồng bào dân tộc thiểu số Tày, Dao, Nùng.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn tổ chức lễ hội du lịch hè Mẫu Sơn ở huyện Lộc Bình ngày 09 tháng 7, thu hút hàng ngàn người dân và khách du lịch, Thông tấn xã Việt Nam thuật lại vào ngày thứ bảy.

 

Mẫu Sơn là một ngọn núi nổi tiếng của tỉnh. Khoảng 30 km về phía đông bắc của thành phố Lạng Sơn, ngọn núi tự hào có một cảnh quan nguyên sơ, không khí trong lành và thời tiết mát mẻ quanh năm. Khách du lịch thường đổ xô lên núi để thưởng ngoạn dòng suối đẹp và thác nước và trải nghiệm tuyết rơi vào mùa đông, hiếm ở Việt Nam.

 

Khu vực này nổi tiếng với đặc sản địa phương, chẳng hạn như đào, trà Tuyết Sơn, rượu và gà trống hiếm với sáu cựa. Các dân tộc thiểu số Tày, Dao, Nùng sống ở đó.

The men from the Dao ethnic minority people in Mau Son area in a festival. Photo by VnExpress/Hong Van

Men from the Dao ethnic group perform at the festival. Đàn ông dân tộc Dao biểu diễn tại lễ hội.
During the event, visitors took part in a food festival with traditional Dao dishes, an art exhibition held in the old French villas and many other cultural and sporting activities such as lion dancing, folk singing, a cycling race and mountain climbing, according to Be Thi Thu Hien, deputy director of Lang Son’s Department of Culture, Sports and Tourism.
During French colonial times, Mau Son was a popular attraction for the French upper class in Vietnam. The rulers also set up a military station there in the 20th century to protect the border.
Trong suốt sự kiện này, du khách đã được tham gia vào lễ hội ẩm thực với các món ăn Dao truyền thống, một cuộc triển lãm nghệ thuật tổ chức tại biệt thự Pháp cổ và nhiều hoạt động văn hóa và thể thao khác như múa lân, hát dân gian, một cuộc đua xe đạp và leo núi, theo Bè Thị Thu Hiền, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn. Trong thời Pháp thuộc, Mẫu Sơn là một điểm thu hút phổ biến cho tầng lớp thượng lưu của Pháp ở Việt Nam. Các nhà lãnh đạo cũng đã thành lập một trạm quân sự ở đó trong thế kỷ 20 để bảo vệ biên giới.

Four tips to maximize your Ha Long experience-Bốn lời khuyên để tối đa hóa trải nghiệm Vịnh Hạ Long của bạn

 

Don’t be a rooky and immerse yourself in the magical bay! Đừng là người đầu tiên và đắm mình trong vịnh huyền diệu!
Price, weather, activities and someone to believe are essential for guaranteed fun in Halong Bay.

 

Ha Long Bay, the god-bestowed gem in the Tonkin Gulf, is the destination of choice for every tourist aware of Vietnam’s beauty. But not everything is at your command even when you’re a seasoned traveler, and remember that preparation is the best way to guarantee fun!

Stay informed, financially

The most popular way to experience Ha Long Bay is an overnight cruise. A luxury experience will set you back at least $155 per night, while a mid-end trip will only ask for around $125 USD.

 

Giá, thời tiết, hoạt động và niềm tin của ai đó là rất cần thiết để đảm bảo niềm vui tại Vịnh Hạ Long.

 

Vịnh Hạ Long, viên ngọc thần ban trong Vịnh Bắc Bộ, là điểm đến của sự lựa chọn cho mọi du khách biết về vẻ đẹp của Việt Nam. Nhưng không phải tất cả mọi thứ là sự làm chủ của bạn ngay cả khi bạn là một du khách dày dạn, và nhớ rằng sự chuẩn bị là cách tốt nhất để đảm bảo niềm vui!

 

Thông báo lưu trú, về mặt tài chính

 

Cách phổ biến nhất để trải nghiệm Vịnh Hạ Long là một hành trình qua đêm. Một trải nghiệm sang trọng sẽ tốn ít nhất là $ 155 một đêm, trong khi một chuyến đi hạng trung sẽ chỉ tốn khoảng $ 125 USD.

four-tips-to-maximize-your-ha-long-experience

Checking the weather

 

The weather alone can turn your trip into either a sweet dream or a bitter nightmare – but that truly is down to the gods. On sunny days you have the chance to enjoy aquatic activities on Ha Long Bay cruises such as kayaking, swimming, caving and fishing. From that standpoint, the ideal time to visit Halong Bay is from October to April, or you should monitor the weather forecast to find a break to get in.

 

Xem trước thời tiết

Chỉ có một loại thời tiết có thể biến chuyến đi của bạn là một giấc mơ ngọt ngào hay một cơn ác mộng đắng – nhưng đó thực sự là dựa vào các vị thần. Vào những ngày nắng bạn có cơ hội để thưởng thức các hoạt động du lịch trên biển ở dưới nước trên vịnh Hạ Long như chèo thuyền kayak, bơi lội, khám phá hang động và câu cá. Từ quan điểm đó, thời gian lý tưởng để tham quan Vịnh Hạ Long là từ tháng Mười đến tháng Tư, hoặc bạn nên theo dõi dự báo thời tiết để tìm một khoảng thời tiết đẹp để đi.

four-tips-to-maximize-your-ha-long-experience-1

Making your bucket list

Kayaking is the best do-it-yourself way to take in the breathtaking beauty of Ha Long, providing visitors with the chance to paddle through natural and man-made sites.

 

Those who prefer a more nature-based experience can opt for swimming and sunbathing on the beaches of Tra Gioi, Ba Cua and Tuan Chau. The stunning scenery of sheer cliffs is the perfect backdrop for water-based activities.

 

Lập danh sách các hoạt động vui chơi của bạn

Chèo thuyền kayak tốt nhất nên chèo một mình để hưởng vẻ đẹp ngoạn mục của Hạ Long, cung cấp cho du khách những cơ hội để chèo qua các khu vực tự nhiên và nhân tạo.

 

Những người thích hòa mình vào thiên nhiên có thể lựa chọn bơi lội và tắm nắng trên những bãi biển Trà Gioi, Bà Cua và Tuần Châu. Phong cảnh tuyệt đẹp của các vách đá dốc là phong cảnh hoàn hảo cho các hoạt động dưới nước.

four-tips-to-maximize-your-ha-long-experience-2

Floating fishing villages can also be taken in on a Ha Long tour. Ba Hang, Cua Van, Vung Vieng and Cong Dam all give visitors the chance to experience the oceanic communities made familiar to most through Kevin Costner’s “Waterworld”.

Ha Long Bay cruises also include tours of caves such as Dau Go, Thien Cung and Sung Sot. These natural artworks dazzle with their magical world of stalactites and stalagmites that come in various sizes and shapes.

 

Cave dining is also a diverse option for adventurous gourmets. The experience is also ready for conferences, wedding anniversaries, birthday parties and honeymoons.

 

Làng chài nổi cũng có thể được tham quan trong một tour du lịch Hạ Long. Ba Hang, Cửa Vạn, Vung Viêng và Cống Đầm đều cung cấp cho du khách cơ hội để trải nghiệm những loài hải sản đại dương đã quen thuộc với hầu hết mọi người thông qua “Thế giới nước” của Kevin Costner.

 

Du lịch trên biển Vịnh Hạ Long cũng bao gồm các tour du lịch đến các hang động như Đầu Gỗ, động Thiên Cung và Sửng Sốt. Những tác phẩm nghệ thuật tự nhiên mê hoặc với thế giới huyền diệu của nhũ đá và măng đá có sẵn với các kích cỡ khác nhau và hình dạng.

 

Ăn uống trong động cũng là một lựa chọn đa dạng cho người sành ăn phiêu lưu. Kinh nghiệm thì cũng đã sẵn sàng cho các hội nghị, lễ kỷ niệm đám cưới, tiệc sinh nhật và hưởng tuần trăng mật.

And relax

If it’s exotic, it tends to be first-hand.

Four tips to maximize your Ha Long experience

Someone with expertise and experience will remove all the worries of a journey in an alien country. If backpacking seems too much for you on a Ha Long Bay excursion, don’t be shy to have your bed made and food prepared… even locals do it.

 

Và thư giãn

Nếu đó là kỳ lạ, nó có vẻ rất tuyệt vời. Người có chuyên môn và kinh nghiệm sẽ loại bỏ tất cả những lo lắng của một cuộc hành trình trong một đất nước xa lạ. Nếu đi bộ đường dài có đeo ba lô dường như quá sức đối với bạn trong một chuyến tham quan Vịnh Hạ Long, đừng ngại nhờ người khác làm hộ giường và chuẩn bị thức ăn… ngay cả người bản địa cũng làm điều đó.

Banh com – a fine treat of Hanoi-Bánh cốm-Một sự thết đãi ngon lành của Hà Nội

Hanoi is famous for its speciality green rice flake cakes which are sold in Hang Than street. Hang Than is just among more than 20 culinary streets in Hanoi which has about 70 streets with their first name of Hang. Hà Nội nổi tiếng với đặc sản bánh cốm gạo xanh được bán ở phố Hàng Than. Hàng Than chỉ là một trong số hơn 20 con phố ẩm thực tại Hà Nội, có khoảng 70 đường phố với tên đầu tiên là Hằng.

{keywords}

This 300 metre long street houses more than 30 green rice flake cake shops. The Nguyen Ninh trademark is the oldest and most popular brand for green rice flake cake. The name was established in 1865 by late Tran Thi Luan and adopted it’s current name of Nguyen Ninh in 1928.

There have been 5 generations of Nguyen Ninh making green rice flake cake so far, said Nguyen Thi Hiep, a fourth generation family member.

As explained, Nguyen means origin, Ninh is called after Yen Ninh village which is now Yen Ninh street, near Hang Than. Therefore, Nguyen Ninh green rice flake cake means the cake originated from Yen Ninh village.

Nguyen Ninh’s secret of making the cake is its pure ingredients without additives and mixture. Green rice flake cake is made of green rice flakes, green peas and sugar. Green rice flakes must be from Vong and Lu villages (in the past) or from rice land of Thai Binh (at present) and green peas are carefully selected in Ha Tay province.

As tasting a green rice flake cake, especially made by Nguyen Ninh, one can experience the full flavour of simple villages, a very different and typical Hanoi speciality.

 

Con phố dài 300 mét này có nhiều hơn 30 cửa hàng bánh cốm gạo màu xanh lá. Thương hiệu Nguyễn Ninh là thương hiệu lâu đời nhất và phổ biến nhất cho bánh cốm gạo màu xanh lá cây. Cái tên này được thành lập vào năm 1865 bởi Trần Thị Luận và thông qua tên của nó hiện tại là Nguyễn Ninh vào năm 1928.

 

Đã có 5 thế hệ của Nguyễn Ninh làm bánh cốm gạo màu xanh cho đến nay, bà Nguyễn Thị Hiệp nói, một thành viên trong gia đình thuộc thế hệ thứ tư.

 

Như đã giải thích, Nguyễn có nghĩa là nguồn gốc, Ninh là ngôi làng Yên Ninh mà bây giờ là phố Yên Ninh, gần Hàng Than. Do đó, bánh cốm gạo màu xanh Nguyễn Ninh có nghĩa là bánh có nguồn gốc từ làng Yên Ninh.

 

Phương thức bí mật làm bánh của Nguyễn Ninh là các thành phần tinh khiết mà không có phụ gia và hỗn hợp. Màu xanh lá của bánh cốm gạo được làm từ cốm, đậu xanh và đường. Cốm phải từ làng Vọng và Lu (trong quá khứ) hoặc từ đất trồng lúa của Thái Bình (hiện tại) và đậu xanh được lựa chọn cẩn thận ở tỉnh Hà Tây.

 

Khi nếm bánh cốm lúa xanh, đặc biệt là được làm bởi Nguyễn Ninh, một thương hiệu có thể trải nghiệm đầy đủ hương vị của làng quê mộc mạc, một đặc sản Hà Nội rất khác và tiêu biểu.

Can Tho to host Cai Rang Floating Market Festival-Cần Thơ đăng cai Liên hoan chợ nổi Cái Răng

Can Tho will hold Cai Rang Floating Market Festival from July 8-9, according to an announcement from Can Tho Department of Culture, Sports and Tourism, as part of activities in response to Vietnam Tourism Day. Cần Thơ sẽ tổ chức Liên hoan Chợ nổi Cái Răng từ ngày 8-9, theo một thông báo từ Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Cần Thơ,   là một phần của hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam.

{keywords}

Activities to be held include a photo display on ‘The Beauty of Cai Rang Floating Market’, a model boat display, a fruit carving contest, and amateur music performances.

Le Minh Son, Deputy Director of Can Tho Department of Culture, Sports and Tourism, said that on the occasion, Can Tho will promote and introduce the province’s tourism products, traditional products, cuisine and fruits.

On July 9, the province will hold a ceremony to receive a certificate in recognition of the Cai Rang Floating Market as a national intangible cultural heritage.

Can Tho has also taken measures to accelerate the approval of the “project to preserve and upgrade the Cai Rang Floating Market”. The city Department of Culture, Sports and Tourism has launched 5,000 flyers in a bid to enhance the awareness of environmental protection and traffic safety on waterways among local traders, tourists and residents. Other incentives have been offered to facilitate household businesses and traders in the market.

The Cai Rang Floating Market first appeared 100 years ago, becoming a destination for consumers of agricultural products in the Mekong Delta region.

Apart from selling fruits and vegetables from the district, it also offers special agricultural products from neighbouring provinces. The region’s food, specialties and handicraft products are also sold at the market.

The market is open every day from 4am to 9am, and attracts nearly 300 boats daily. During festivals and holidays, up to 500 boats a day visit the 1 km-long floating market. The market normally attracts about 500-700 local and foreign tourists each day.

 

Các hoạt động sẽ được tổ chức bao gồm một màn hình hiển thị hình ảnh về ‘Nét đẹp Chợ nổi Cái Răng, trưng bày một mô hình thuyền, một cuộc thi khắc trái cây, và các buổi biểu diễn âm nhạc nghiệp dư.

 

Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ cho biết, nhân dịp này, Cần Thơ sẽ thúc đẩy và giới thiệu sản phẩm du lịch, các sản phẩm truyền thống, ẩm thực và trái cây của tỉnh.

 

Ngày 09 tháng 7, tỉnh sẽ tổ chức lễ đón nhận chứng chỉ công nhận của Chợ nổi Cái Răng là một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

 

Cần Thơ cũng đã có những biện pháp để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt “Dự án bảo tồn và nâng cấp Chợ nổi Cái Răng”. Phòng Văn hóa, Thể thao và Du lịch của thành phố đã nỗ lực tung ra 5.000 tờ rơi để nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và an toàn giao thông đường thủy giữa các thương nhân địa phương, khách du lịch và người dân. Các ưu đãi khác đã được cung cấp để tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh và buôn bán ở chợ.

 

Chợ nổi Cái Răng lần đầu tiên xuất hiện cách đây 100 năm, trở thành một điểm đến cho những người tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

 

Ngoài bán trái cây và rau quả từ các huyện, chợ cũng cung cấp các sản phẩm nông nghiệp đặc biệt từ các tỉnh lân cận. thực phẩm, đặc sản của vùng và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ cũng được bán tại chợ.

 

Chợ mở cửa mỗi ngày từ 04:00 sáng đến 9:00 sáng, và thu hút gần 300 tàu thuyền hàng ngày. Trong thời gian lễ hội và ngày lễ, lên đến 500 thuyền một ngày tham quan chợ nổi, có chiều dài 1 km. Chợ thường thu hút khoảng 500-700 khách du lịch trong và ngoài nước mỗi ngày.

The women who served in Vietnam-Người phụ nữ đã phục vụ ở Việt Nam

Claire Brisebois Starnes enlisted in the Signal Corps of the US Army in 1963 as a skinny 17-year-old who was ordered to eat more bananas to increase her weight. Six years later she volunteered to travel halfway around the world for a tour of duty in Vietnam.

I met Starnes, along with Ruth Dewton and Jeanne Moran Gourley, both Vietnam vets, at the Vietnam Veterans Memorial in Washington DC, known simply as The Wall. They are among more than 1,000 women, non-combatants, who served as line and staff officers and enlisted personnel in the US Army, Air Force, Navy and Marine Corps.

 

Claire Brisebois Starnes nhập ngũ trong Quân đoàn tín hiệu của quân đội Mỹ vào năm 1963, là một người phụ nữ gầy nhom, 17 tuổi, được lệnh phải ăn nhiều chuối để tăng trọng lượng cơ thể cô. Sáu năm sau, cô đã tình nguyện đi nửa vòng thế giới cho một tour du lịch công vụ ở Việt Nam.

 

Tôi gặp Starnes, cùng với Ruth Dewton và Jeanne Moran Gourley, cả hai cựu chiến binh Việt Nam, tại Đài Tưởng niệm Cựu chiến binh Việt Nam tại Washington DC, được gọi đơn giản là The Wall. Họ nằm trong số hơn 1.000 phụ nữ, không chiến, người từng là dòng và cán bộ nhân viên và nhân viên nhập ngũ trong quân đội Mỹ, Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến.

Vietnam Veterans Lt Col Ruth Dewton, Staff Sgt Claire Brisebois Starnes and Col Jeanne Gourley at the Vietnam War Memorial in the National Mall, Washington DC

Vietnam Veterans Lt Col Ruth Dewton, Staff Sgt Claire Brisebois Starnes and Col Jeanne Gourley at the Vietnam War Memorial in the National Mall, Washington DC Cựu chiến binh Việt Nam Lt Col Ruth Dewton, Staff Sgt Claire Brisebois Starnes và Col Jeanne Gourley tại Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam ở National Mall, Washington DC

 

Starnes, wearer of a Vietnam veterans’ vest, has spent 17 years tracking down those women who served in non-nursing roles for her book, Women Vietnam Veterans: Our Untold Stories. After half a century of silence, these forgotten women are remembered in this monumental anthology. It is long, heavy, etched with their names, but necessary. It is the women’s Wall.

Starnes served as a translator before becoming a photojournalist and overseeing the publications section at Military Assistance Command Vietnam Office of Information (MACV Observer).

”I went there to see what was going on,” says Starnes. “I had to go and look for myself. I saw it was not the military running the war, it was politicians running the war.”

Starnes carried an army-issued Nikon camera and her own Petri camera, shooting on both Kodak colour slide film and black and white.

 

 

Starnes, người mặc áo vest, một cựu chiến binh Việt Nam, đã dành 17 năm theo dõi những phụ nữ phục vụ trong vai trò phi dưỡng cho cuốn sách của mình, phụ nữ Cựu chiến binh Việt Nam: Những câu chuyện chưa kể của chúng tôi. Sau nửa thế kỷ của sự im lặng, những người phụ nữ bị lãng quên được nhớ đến trong một tuyển tập hoành tráng này. Nó dài, nặng, được khắc tên của họ, nhưng cần thiết. Đó là thành lũy của những người phụ nữ.

Starnes phục vụ giống như một phiên dịch trước khi trở thành một phóng viên ảnh và giám sát phần ấn phẩm tại Văn phòng Hỗ Trợ Quân Sự Việt Nam Tư lệnh Thông tin (MACV Observer).

” Tôi đã đến đó để xem những gì đang xảy ra, “Starnes nói.” Tôi đã phải đi và tìm cho bản thân mình. Tôi thấy nó không phải là quân sự tiếp tục gây chiến tranh, đó là các chính trị gia đã tiếp tục gây chiến tranh. ”

Starnes mang theo một máy ảnh Nikon do quân đội cấp và máy ảnh Petri của riêng mình, chụp được cả màu phim trượt Kodak, trắng và đen

Claire Brisebois Starnes in Vietnam

CLAIRE STARNES / US ARMY Claire Starnes/ Quân đội Hoa Kỳ
Riding in helicopters to all parts of Vietnam, she soon learned to sit on her flak jacket to protect against the bullets and shrapnel that might hit the undercarriage.

Her photos are extreme: firefights in fields of mud and bodies, children at orphanages, tall buildings blasted apart, Bob Hope entertaining the troops and WACs at downtime, their hair in rollers.

”I had no idea how bad it would be. When I took the pictures, I never let myself feel anything,” says Starnes.

“You had to tune out emotionally. It was only when I got home that I started to realise what I’d seen.”

 

Đi trên trực thăng đến tất cả vùng miền của Việt Nam, cô nhanh chóng học được cách ngồi trên chiếc áo khoác pháo phòng không của mình để bảo vệ khỏi bom đạn mà có thể va vào bộ bánh hạ cánh (của máy bay).

 

Các bức ảnh của cô rất cực đoan: đấu súng trong các cánh đồng đầy bùn và các xác chết, trẻ em ở trại trẻ mồ côi, nhà cao tầng nổ cách xa nhau, Bob Hope giải trí bằng các binh sĩ và WACs tại thời gian chết, tóc của họ trong con máy cán.

 

Tôi không có ý tưởng về mức độ tệ hại của nó. Khi tôi lấy hình ảnh, tôi không bao giờ để bản thân mình cảm thấy bất cứ điều gì, “Starnes nói.

 

“Bạn có để điều chỉnh cảm xúc.Chỉ khi tôi về đến nhà và tôi bắt đầu nhận ra những gì tôi đã nhìn thấy. ”

US Army soldiers of Troop A (Americal Division's 1st Squadron, 1st Cavalry) land near Landing Zone Fiddler's Green, July 1969

Soldiers of 1st Cavalry at Landing Zone Fiddler’s Green, July 1969 Những binh lính của nhóm kỵ binh đầu tiên tại Landing Zone Fiddler’s Green, tháng 7/1969

An Australian medic tends to a wounded soldier 10 miles south of Soc Trang in the Mekong Delta, February 1970

An Australian medic tends to a wounded soldier 10 miles south of Soc Trang in the Mekong Delta, February 1970 Một bác sĩ người Úc chữa trị cho một người lính bị thương, cách 10 dặm về phía nam của tỉnh Sóc Trăng ở đồng bằng sông Cửu Long, tháng 2 năm 1970

A 25th Infantry soldier before a mission in the Tay Ninh Province, November 1969

A 25th Infantry soldier before a mission in the Tay Ninh Province, November 1969 Một binh lính thứ 25 trước một nhiệm vụ ở tỉnh Tây Ninh, tháng 11 năm 1969
The photo that sticks in her mind is a picture of a little girl playing inside a roll of barbed wire.

”She could have been ripped apart. She seemed so happy at that moment and yet there were craters around. Overall the kids were so resilient, or maybe they didn’t understand the seriousness of it.”

 

Bức ảnh này lưu lại trong tâm trí cô là một hình ảnh của một cô bé chơi bên trong một cuộn dây thép gai.

 

“Quần áo cô có thể đã bị xé toạc. Cô ấy có vẻ rất hạnh phúc tại thời điểm đó và chưa có các hố xung quanh. Nói chung, trẻ em đã rất kiên cường, hoặc có thể họ không hiểu được mức độ nghiêm trọng của nó. ”

Child in barbed wire, Vietnam

By March 1973 and the withdrawal of US troops and the remaining WACs, an estimated four million people had died in the Vietnam War. For most returning veterans there was no welcome home. Being heckled and spat on at the airport was the beginning of their private aftermath.

Women especially learned to keep silent about being in ‘Nam. Many just tried to get on with life, careers and families, burying their inward and outwards scars, shame or pride, horror or honour, all mixed up with memories of friendships forged and loves found. Many have died without daring to reveal they served in Vietnam. All believe it changed their lives, for better or worse, but certainly forever.

Starnes returned to the US after five tours, and is decorated with the Vietnam Service Medal with Silver Star, Republic of Vietnam Campaign Medal and Republic of Vietnam Gallantry Cross. She too tried to bury her memories in work, career and children, but eventually sought help in a group therapy session for Vietnam veterans.

 

Đến tháng ba năm 1973 và việc rút quân đội Mỹ và các WACs còn lại, khoảng bốn triệu người đã chết trong chiến tranh Việt Nam. Đối với hầu hết các cựu chiến binh trở về mà không có sự chào đón. Bị chất vấn và nhổ nước bọt tại sân bay là sự khởi đầu của hậu quả riêng của họ.

 

Phụ nữ học cách giữ im lặng đặc về cuộc sống ở ‘Nam. Nhiều người chỉ cố gắng để trở về với cuộc sống, sự nghiệp và gia đình, vùi những vết sẹo vào trong lòng họ, xấu hổ hay tự hào, kinh dị, danh dự, tất cả trộn lẫn với những kỷ niệm của tình bạn giả mạo và yêu thương được tìm thấy. Nhiều người đã chết mà không dám tiết lộ họ phục vụ tại Việt Nam. Tất cả tin rằng nó đã thay đổi cuộc sống của họ, để tốt hơn hoặc tồi tệ hơn, nhưng chắc chắn là mãi mãi.

 

Starnes đã trở lại Mỹ sau năm tour du lịch, và được trang hoàng với Huân chương Dịch vụ Việt Nam với Ngôi sao bạc, Cộng hòa niệm chương Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa. Cô cũng cố gắng chôn vùi ký ức của cô trong công việc, sự nghiệp và con cái, nhưng cuối cùng đã tìm cách giúp đỡ trong một phiên trị liệu nhóm cho các cựu chiến binh Việt Nam.

A visitor to the Vietnam Veterans Memorial known on the National Mall in Washington DC is comforted by Vietnam Veteran Staff Sgt Claire Brisebois Starnes

Starnes comforts a visitor to the Vietnam Veterans Memorial Starnes an ủi một người tham quan Đài tưởng niệm Cựu chiến binh Việt Nam
She was the only female in the room and was verbally abused by male veterans. She tried to explain that in Vietnam there was no safe area, everybody who served was in combat, but they didn’t want to hear. She left feeling ashamed and never again sought help.

In 1997, along with fellow veteran Pricilla Landry Wilkewitz she attended the dedication of the Women in Military Service for America memorial (WIMSA). They each wore a blue vest with the dates of their service written on the back, in the hope of being spotted by other women who had served in Vietnam. One thing led to another and in 1999 they formed the non-profit Vietnam Women Veterans (VWV) Inc.

 

Bà là người phụ nữ duy nhất trong phòng và bị chửi mắng bởi các cựu chiến binh nam. Cô đã cố gắng để giải thích rằng ở Việt Nam không có khu vực an toàn, tất cả mọi người phục vụ cho chiến đấu, nhưng họ không muốn nghe. Cô bỏ cảm giác xấu hổ và không bao giờ một lần nữa tìm cách giúp đỡ.

 

Năm 1997, cùng với các đồng nghiệp kỳ cựu, Pricilla Landry Wilkewitz, cô đã tham dự về sự cống hiến của phụ nữ trong vụ quân sự cho việc tưởng niệm nước Mỹ (WIMSA). Họ từng mặc một chiếc áo màu xanh và ngày của dịch vụ của họ được viết ở sau lưng, với hy vọng được phát hiện bởi phụ nữ khác, những người đã từng phục vụ tại Việt Nam. Một điều dẫn đến khác và năm 1999 họ thành lập công ty quốc tế phi lợi nhuận cho Cựu chiến binh phụ nữ Việt Nam (VWV) Inc.

Vietnam Women's Memorial

The Vietnam Women’s Memorial stands a short distance south of The Wall Đài tưởng niệm của phụ nữ Việt Nam cách một khoảng cách ngắn về phía nam của The Wall
So began the long road tracking down others, the aim being to bring recognition for non-nursing women who served in Vietnam. That same year the group held its first Women Vietnam Veterans Conference in Olympia, Washington. For the first time, the women were recognised as Vietnam veterans and were officially told “thank you” and “welcome home”.

”When I give my talks to help promote the book I begin with, ‘Hi I’m Claire Brisebois Starnes and I’m a Vietnam War veteran’. I have only been able to say that since 1997. I didn’t dare say it because no-one really understood. No-one cared, no-one was interested and it hurt too much.”

 

Vì vậy, đã bắt đầu một cuộc theo dõi xuống những người khác trên con đường dài, mục đích là để mang lại sự công bằng cho những phụ nữ không được chăm sóc, phục vụ tại Việt Nam. Cùng năm đó nhóm các tổ chức Hội Cựu chiến binh Phụ nữ Việt Nam đầu tiên tại Olympia, Washington. Lần đầu tiên, phụ nữ được công nhận là cựu chiến binh Việt Nam và đã được chính thức nói lời “cảm ơn” và “chào đón”.

 

” Khi tôi đàm phán để giúp quảng bá cuốn sách, tôi bắt đầu với, “Chào, tôi là Claire Brisebois Starnes và tôi là một cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam”. Tôi chỉ có thể nói điều đó kể từ năm 1997. Tôi đã không dám nói vì không có ai thực sự hiểu. Không ai quan tâm, không ai quan tâm và nó làm tổn thương quá nhiều. ”

Vietnam Veterans Memorial in Washington

As I walk through the National Mall, away from the glare of the Vietnam Veterans Memorial in Washington, people see Claire’s vest and drift towards us. One woman, in tears, reaches out to her. Another asks, “Can I hug a vet?”

A male veteran selling leaflets for sustenance strokes his throat where shrapnel hit and tells her: ”When I came home they called me a baby killer.”

 

Khi tôi đi bộ qua National Mall, tránh xa ánh sáng chói chang của Đài Tưởng niệm Cựu chiến binh Việt Nam tại Washington, người ta nhìn thấy áo của Claire trôi dạt về phía chúng tôi. Một người phụ nữ, trong nước mắt,  đã rất buồn nôn. Một người khác hỏi: “Tôi có thể ôm một bác sĩ thú y?”

 

Một cựu chiến binh nam phát tờ rơi cho sự nuôi dưỡng vuốt cổ họng của mình, nơi mảnh đạn trúng và nói với cô: ” Khi tôi đến nhà, họ gọi tôi là một kẻ giết con. ”